NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

HAVA VƏ EKSTREMAL İDMAN NÖVLƏRİ FEDERASİYASI

25 yanvar 2022-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasında ötən ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsi aparılmışdır.

Guloglan Cabbarlı on Twitter: "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin  Sədri cənab Vasif Talıbov doqquz aylıq əməkhaqqı məbləğini (32 min 300  manat) Naxçıvan Muxtar Respublikasında Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək  Fonduna ianə edib. https://t.co ...

14 yanvar Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Cənab Vasif Talıbovun doğum günüdür. Federasiyanın rəhbəri və üzvləri adından hörmətli Sədrimizi ürəkdən təbrik edir, can sağlığı və uzun ömür arzu edirik.